ช่องทางสั่งซื้อสินค้า

E-mail : Sales@freedomlin.com

Facebook : www.facebook.com/lincomputer

LINE : Freedomlin

WhatsApp : 0866224771

Tel. : 086-622-4771


ช่องทางจัดส่งสินค้า

EMS : ทั่วประเทศ

NTC : ภาคตะวันออก , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) , ภาคเหนือ

SDS : ภาคใต้

IT Transport : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

กิตติวัตรทรานสปอร์ต : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

ขนส่ง เชาวรินทร์ : ภาคกลาง , ภาคตะวันออก